Projekt oddzielenia sztuki wysokiej od sztuki jeszcze wyższej

Projekt oddzielenia sztuki wysokiej od sztuki jeszcze wyższej

makieta architektoniczna umieszczona na podstawie o wym. 47x47 cm przykryta gablotą z pleksi o wym. 25x46x46 cm
nr inw. DTZSP/, zakup 2012

Projekt oddzielenia sztuki wysokiej od sztuki jeszcze wyższej to instalacja Jerzego Kosałki składająca się z przykrytej gablotą z pleksi (wym. 25x46x46 cm) makiety architektonicznej (na podstawie o wym. 47x47 cm) Muzeum Współczesnego we Wrocławiu (budynek bunkra projektu Richarda Konwiarza wraz z obecnymi adaptacjami i modyfikacjami, jak umieszczenie pracy Stanisława Dróżdża w fasadzie) oraz jego najbliższego otoczenia.

Do makiety dołączono miniaturowe figurki. Cztery z nich, w pozycji stojącej, umieszczono obok wejścia do przedstawionego w makiecie budynku Muzeum, dwie kolejne po jej lewej stronie, zaś w pobliżu trzy kolejne wraz z miniaturowymi rowerami. Na dachu makiety znajduje się siedem figurek. Po prawej stronie budynku muzeum umieszczono makietę kępy drzew, która zasłania makietę instalacji artystycznej Pociąg do nieba Andrzeja Jarodzkiego, czyli wbitego w grunt kawałka torów kolejowych wraz z parowozem.  

Jakub Zarzycki

Dzieła artysty