ART – suplement do tryptyku ART

ART – suplement do tryptyku ART

fotografia; odbitka fotograficzna czarno-biała; papier fotograficzny, tektura; 63,7 x 92,3 x 1,2 cm (w ramie); 36,6 x 62 x 1,2 cm (w ramie); 36,6 x 62,3 x 1,2 cm (w ramie)
nr inw. DTZSP/541/a-c, zakup 2013

Dzieła artysty