Korespondencja Michała Jędrzejewskiego i Kazimierza Głaza z lat 1977-2006

Korespondencja Michała Jędrzejewskiego i Kazimierza Głaza z lat 1977-2006

nr inw. DTZSP/965; dar Michała Jędrzejewskiego 2010

Dzieła artysty