Tylko dla twoich pięknych oczu

Tylko dla twoich pięknych oczu
tusz, druk, papier, 7 plansz: 62 x 61 cm, 50 x 58,5 cm,
62 x 30 cm, 49,5 x 29,5 cm, 50 x 29,5 cm, 22 x 17 cm,
22 x 17 cm
nr inw. DTZSP/898/1–7; zakup 2010

Dzieła artysty