projekt pt. Konterfekt, cz. 1. Narysuj mi Boga

projekt pt. Konterfekt, cz. 1. Narysuj mi Boga

technika/tworzywo; wymiary zmienne
DTZSP/688/a-m, zakup 2014

Projekt Konterfekt (część I –  Narysuj mi Boga) to wieloelementowa instalacja Toma Swobody, która pod względem medium składa się z różnych środków. Można podzielić je na trzy części – każda ma innego bohatera, z którym związane są poszczególne elementy instalacji. Stanowią one dokumentację działań, poszczególnych bohaterów. Każdy z nich został poproszony o artystę o przedstawienie wewnętrznego obrazu Boga.

Bohaterem części pierwszej jest żydowski rabin – Kazimierz Barczuk. Pierwszym elementem instalacji jest jego fotograficzny portret. Jej drugim elementem jest  film wideo - rejestracja działania, jakim było przygotowanie przez Barczuka szablonu do grafiti z napisanym po hebrajsku imieniem bożym “J’H’W’H”oraz napisanie listu (centralnym jego elementem jest tenże napis), który został umieszczony na mapie Palestyny. Barczuk podczas tworzenia tych przedmiotów opowiada o ich symbolice, teologii z nimi związanej oraz swoim doświadczeniu wiary. Następnie Barczuk na ścianie jednego z budynków, pełnej napisów i grafitti, wykonuje swoje grafitti za pomocą przygotowanego wcześniej szablonu, dzięki czemu “J’H’W’H” znajduje się pomiędzy nimi. Ostatnim elementem instalacji jest sam szablon oraz fotografia przedstawiająca moment, gdy Barczuk za jego pomocą wykonał grafitti na ścianie.    

Bohaterem części drugiej jest ksiądz rzymskokatolicki – Adam Boniecki. Pierwszym elementem instalacji jest jego fotograficzny portret. Jej drugim elementem jest odręczny tekst Bonieckiego, w którym tłumaczy on poprzez odwołania do Biblii oraz innych tekstów kultury, jak i również własnych doświadczeń i odczuć religijnych, dlaczego nie może, nie potrafi i nie chce narysować Boga. Towarzyszy mu nagranie, na którym Boniecki odczytuje wyżej wspomniany tekst. Trzeci element instalacji to obiekt, w którym został umieszczony gipsowy odlew dłoni Bonieckiego. Czwarty element instalacji, to dwie fotografie, które dokumentują proces, podczas którego Swoboda wykonał wyżej wspomniany odlew.        

Bohaterem części trzeciej jest pastorka – Magdalena Broda. Pierwszym elementem instalacji jest jej fotograficzny portret. Jej drugi element to nagranie film wideo-rejestracja działania, jakim było przygotowanie przez Brodę kawałka papieru z imionami i przymiotami bożymi. Tworzy ona na kartce owal o nieregularnych kształtach, a następnie wpisuje za pomocą różnokolorowych kredek biblijne określenia Boga, jak i również związane z nimi słowa. Później wycina go i zakłada sobie na twarz, a następnie recytuje wypisane na nim słowa. Trzeci element instalacji to wspomniany kawałek papieru. Ostatnim elementem instalacji są dwa zdjęcia Brody. Na pierwszym została sfotografowana z założonym na twarz wspomniany kawałek papieru. Na drugim siedzi i trzyma psa na kolanach. 

Jakub Zarzycki