GUARD

GUARD

instalacja; płyta DVD, płyta Blu-ray, metal, drewno, politura czarna, plastik; zapis cyfrowy (film wideo DVD HD, kolor, dźwięk); 4 min 30 s, 180 x 90 x 50 cm
DTZSP/691/a-f, zakup 2014

GUARD to obiekt Konrada Smoleńskiego składający się z monitora emitującego film (czas trwania: 4:30 min) oraz głośnika, które umieszczono na czarnych pudełkach służących do pakowania i transportu kabli i innych oprzyrządowań muzycznych.

Film przedstawia proces spalania instrumentu perkusyjnego oraz jego gaszenia przez strażaka. Kadr pierwszy, czarna plansza z migotającym napisem „GUARD”, w tle szum. Zmiana kadru, kadr drugi to ujęcie perkusji znajdujące się w bliżej nieokreślonym miejscu, na jej tle widać ścianę z dwoma podłużnymi oknami, zbliżenia i oddalenia kamery na obiekt. W min. 0:16 perkusja zaczyna płonąć od dołu, ogień szybko się rozprzestrzenia, przy czym objęta jest nim tylko bęben wielki, werbel oraz hi-hat, towarzyszy temu chrobot oraz bliżej nieokreślone dźwięki o charakterze mechanicznym. W min. 0:50 w tle, poza wspomnianymi wcześniej dźwiękami, pojawia się muzyka wykonywana na instrumentach smyczkowych. W min. 1:50 pojawia się mężczyzna w kurtce z napisem „STRAŻ”, który za pomocą gaśnicy całkowicie gasi pożar. Towarzyszy temu wspomniany wcześniej dźwięk o charakterze mechanicznym, przez który przebijają się dźwięki muzyki wykonywanej na instrumentach smyczkowych, a następnie odgłos ciężkich oddechów ludzkich oraz westchnień. W min. 2:57 mężczyzna wychodzi poza kadr. Ujęcie w części spalonej, choć jeszcze się dymiącej, perkusji, towarzyszy temu bliżej nieokreślony dźwięk o charakterze mechanicznym. W min. 3:18 perkusja znów zaczyna płonąć, w tle dźwięk krzyków przerażonego mężczyzny. W min. 3:28 w kadrze znów pojawia się mężczyzna w kurtce strażackiej, który gasi płonąca perkusję, dźwięk to wspomniany wcześniej krzyk przerażonego mężczyzny. W min. 3:42 – cięcie, ujęcie na spaloną perkusję, w kadrze nie ma już mężczyzny w kurtce strażackiej, dźwięk: bliżej nieokreślony, o charakterze mechanicznym. Min. 3:48, cięcie, czarna plansza, dalej ten sam dźwięk. Min. 3:49, cięcie, ujęcie (z ręki) zbliżającej się do spalonej perkusji (już zupełnie, także z niezniszczonym w poprzednich scenach floor-tomem), której pozostałości są rozrzucone, werbel i hi-hat jeszcze się tlą, ten sam dźwięk. W min. 3:59 – cięcie, czarna plansza, brak dzwięku. W min. 4:08 pojawia się dźwięk krzyków przerażonego mężczyzny oraz bliżej nieokreślonego dźwięku o charakterze mechanicznym. Min. 4:25 – dźwięk znika, czarna plansza.   

Opis pracy na stronie artysty (tłumaczenie z języka angielskiego): GUARD to mało ekranowe nagranie wideo pokazujące proces spalania instrumentu perkusyjnego, które jest następnie ugaszone przez strażaka. Odtwarzacz i głośnik podłączony do monitora tworzą rodzaj stosu przypominającego ognisko. Kompozycja filmu oparta jest na wzroście i spadkowi dynamik, zarówno na poziomie narracji, jak i dźwięku. Dodatkowo, umieszczono również efekty dźwiękowe (z dramatycznymi okrzykami) z rosyjskich filmów z lat 50. i 60. Towarzyszą one  gaszeniu ognia oraz, w tym samym czasie, zwiększają uczucie tłumionej energii, która podkreśla także dwoistą naturę ognia.

Jakub Zarzycki