Nasi politycy nie są idiotami

Nasi politycy nie są idiotami

nr inw. DTZSP/93/a-f, zakup 2012

Praca Krzysztofa Wałaszka to instalacja w skład której wchodzi prostokątny obraz o zwrocie wertykalnym (technika: akryl na płótnie) oraz pięć grzybów ceramicznych (szamot szkliwiony) w różnych rozmiarach. W górnej części płótna namalowano napis koloru czerwonego, który jest ułożony w czterech wersach, pisany wersalikami. Jest on też  tytułem pracy: “NASI POLITYCY NIE SĄ IDIOTAMI”. Pozostała, czyli dolna, część obrazu jest pusta. Cztery grzyby są ustawione obok płótna, zaś piąty umocowany na ścianie obok obrazu. Na grzybach umieszczono czerwone kropki, które kolorystycznie korespondują z napisem na obrazie.    

Dzieło Wałaszka w swojej oszczędnej formie (białe płótno z czerwonym napisem) odwołuje się do estetyki transparentów noszonych podczas demonstracji, szczególnie w okresie PRLu. Format oraz zwrot płótna, jak i umieszczenie w jego górnej części napisu, powodują, że jest on na wysokości wzroku oglądającego. Treść sloganu nawiązuje do stereotypowych napisów z manifestacji, które często w ostry i obraźliwy sposób wyrażają niechęć demonstrujących do polityków, przy czym Wałaszek zdaje się im przeczyć, gdyż umieszcza wyraz “nie”. Odwołują się też one do jednej z zasad tworzenia takich transparentów, czyli lapidarnej formy, która w skrócie wyraża pogląd manifestujących oraz może być szybko dostrzeżona przez widzów oglądających demonstrację w telewizji. Drugi element instalacji, czyli grzyby, wskazują jednak, że Wałaszek ironizuje. Choć neguje on za pomocą napisu na płótnie idiotyzm polityków, to mu zaprzecza poprzez te elementy, które w kontekście manifestacji są czymś kuriozalnym i nieprzystawalnym. 

Jakub Zarzycki

Dzieła artysty