Nie trzaskać drzwiami

Nie trzaskać drzwiami
wideodokumentacja performansu: kolor, dźwięk,
23 min 38 s; kamera: Anna Syczewska; produkcja:
BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej; ed. 1/2 + AP
nr inw. DTZSP/899; zakup 2010

Dzieła artysty