Lebenslaufen

Lebenslaufen

kinetyczna instalacja wideo: aluminiowy dysk o śr. 50 cm,
urządzenie sterujące prędkością obrotową,
film wideo HD, kolor, bez dźwięku, 1 min 45 s w pętli
nr inw. DTZSP/519; zakup 2008

Lebenslaufen (Życiobieg; praca znana także pod tytułem Zero) to rzeźba wideo o wysokości jednego metra, składająca się z ustawionego na podporze kolistego, obracanego silnikiem ekranu z pleksi. Instalacja ta uniwersalizuje zagadnienia indywidualnej tożsamości podejmowane przez Effie Wu, która nakładając na nie warstwę czasu, wprowadza je w egzystencjalny wymiar. Projekcja, złożona z 24 zachodzących na siebie sekwencji wideo tworzących pierścień, ukazuje zasłany liśćmi dziedziniec, gdzie spaceruje ubrana w niebieską suknię artystka. Ekran przypomina tarczę zegara, na której zawsze w tym samym miejscu – na godzinie 12.00 (lub też 0.00) – znajduje się postać przechodząca z jednej sekwencji w drugą. Filmowe tło za nią zmienia się, wyświetlany ruchomy obraz i płaszczyzna poruszającego się w przeciwnym kierunku ekranu są ze sobą sprzężone w taki sposób, że powstaje iluzja ich wzajemnego znoszenia się. Powierzchnia ekranu została ręcznie pokryta warstwą białej farby, przez co obraz wideo nabiera cech starych fotografii. Dzięki jednakowej prędkości obrazu i ekranu ulegają one zespoleniu, a obraz zyskuje wymiar fizyczny, jak gdyby materia filmowa przymocowana została do ekranu.

Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka