Sprzedam dom, w którym już nie chcę mieszkać

Sprzedam dom, w którym już nie chcę mieszkać

2 lightboxy: fotografia barwna, folia,
80 x 55 x 12,5 cm każdy
nr inw. DTZSP/268–269; zakup 2008

Sprzedam dom, w którym już nie chcę mieszkać to instalacja złożona z dwóch lightboxów, zrealizowana pierwotnie z okazji wystawy Ulica Próżna w Warszawie w 2007 roku. Lightboxy wisiały wówczas w stróżówce kamienicy, która przed wojną znajdowała się na terenie getta, i nosi jeszcze ślady obecności dawnych lokatorów. Fotografie przedstawiały symetrycznie popiersia artystki trzymającej modele domów, z którymi wiąże swoje wspomnienia i emocje. Modele są puste w środku, a miejsca, do których odsyłają, stały się dla artystki zupełnie obce – jedno z nich przestało nawet istnieć. Podobną historię niosą ze sobą pustostany z ulicy Próżnej w Warszawie, które zaniedbane i opuszczone zdają się nie pamiętać historii swoich lokatorów. Płotnicka dokonuje tu symbolicznego powrotu do własnej przeszłości, podkreślając przy tym rolę pamięci w odniesieniu do kształtowania się tożsamości. Zestawiając przeszłość i teraźniejszość, zwraca uwagę na problem zanurzenia w historii, którego istotę podkreśla już tytuł pracy – zaczerpnięty z opowiadania Bohumila Hrabala z 1966 roku. Dom to nie tylko przestrzeń dająca nam poczucie bezpieczeństwa i stabilności, ale też miejsce, z którym się identyfikujemy poprzez nasze wspomnienia i doświadczenia z nim związane.

 

Dzieła artysty

Powiązane

Uff...
  • 01.12.2009 - Wystawy
  • Uff...
  • Czwarta edycja prezentacji dzieł z kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych

    8.12.2009—31.01.2010