Angleichung. Körper-Raumsegment 1,5"

Angleichung. Körper-Raumsegment 1,5"

rzeźba wideo: spreparowany historyczny odbiornik TV,
film 16 mm Körper-Raumsegment, 1970, czarno-biały,
bez dźwięku, 3 min 10 s w pętli, transfer z taśmy
16 mm na DVD
nr inw. DTZSP/945; dar Autora 2011

Jedna z ważniejszych prac Kahlena, która zapoczątkowała wybitną, powstającą przez wiele lat serię prac Angleichungen (Asymilacje). Rzeźba zawiera odtwarzany w pętli zapis performansu o tym samym tytule, który Kahlen zrealizował
w berlińskim Haus am Waldsee w 1970 roku.

W pracy tej „usiłuję znaleźć miejsca, w których rozmiary i ruchy mojego ciała zasymilują się względem czterech pozycji na ścianach i kątach pomieszczenia, dzięki czemu mógłbym doświadczyć na własnej skórze jednocześnie sytuacji oddzielenia i zbliżenia” (cyt. za: Wolf Kahlen Video Tapes 1969 – 2010, Edition Ruine der Künste, 2010). Praca należy do nurtu analitycznego i konceptualnego wczesnej sztuki mediów – jako próba asymilacji ciała oraz przestrzeni; mapowanie i oswajanie tych dwóch wymiarów.

Jednocześnie jest przykładem integracji zapisu filmowego przetransferowanego na taśmę wideo w bardziej rozbudowanej formie instalacji, wykorzystującej spreparowany odbiornik telewizyjny jako symbol kultury i władzy.

Agnieszka Kubicka-dzieduszycka

Dzieła artysty