Sygnał

Sygnał

animacja komputerowa, kolor; 3 min 30 s;
zdjęcia: Igor Szleszyński; dźwięk: Jacek Szleszyński;
produkcja: Wytwórnia Filmów Dziwnych;
nr inw. DTZSP/189; dar Autora 2007

Sygnał to zapis animacji komputerowej zdeformowanej dźwiękowo przez zakłócenia pola elektromagnetycznego, wygenerowane przez radio stojące obok monitora. Szumy i trzaski tak idealnie zsynchronizowały się z ruchem obrazu, na którym obserwujemy twarz Szleszyńskiego (sfilmowaną w zbliżeniu przez rybie oko i przetwarzaną w geometryczne formy), że autor postanowił o pozostawieniu utworu w tym eksperymentalnym kształcie.

Dzieła artysty

Powiązane

Zasoby naturalne
  • Wystawy
  • Zasoby naturalne
  • Dzieła z kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych
    2.10.20–2.11.20
Sygnał / Sygnal
  • Wystawy
  • Sygnał / Sygnal
  • Wystawa prac zakupionych do kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w roku 2005

    8.12.2005—4.01.2006
Co po / Po co