Archiwum Jerzego Ludwińskiego, 1958-1999

Archiwum Jerzego Ludwińskiego, 1958-1999

Archiwum Jerzego Ludwińskiego
nr inw. DTZSP/331–517; zakup 2008

oraz

Ireneusz pierzgalski, Relationship I, 1976
offset, 87 × 67 cm
nr inw. DTZSP/517; dar Małgorzaty Iwanowskiej-Ludwińskiej 2008

Włodzimierz Borowski, Bez tytułu, 1998
mata słomiana malowana, 175 × 69 cm
nr inw. DTZSP/516; dar Małgorzaty Iwanowskiej-Ludwińskiej 2008

Andrzej Bieżan. Miecz Archanioła
Krzysztof Knittel, Zdzisław Piernik, Marcin Krzyżanowski;
LP, projekt okładki: Tadeusz Rolke, Klub Muzyki Nowej
Remont, październik 1984, nakład 800 + 200
nr inw. DTZSP/512;dar Małgorzaty Iwanowskiej-Ludwińskiej 2008

Janusz Dziubak. tytuł płyty
Janusz Dziubak, Włodzimierz Pawlik;
LP, projekt okładki: Edward Krasiński, Klub Muzyki
Nowej Remont, październik 1984, nakład 800 + 200
nr inw. DTZSP/514; dar Małgorzaty Iwanowskiej-Ludwińskiej 2008

Jubileuszowa Orkiestra Helmuta Nadolskiego.
Ostatnia wieczerza
Iliana Alvarado, Helmut Nadolski, Andrzej Mitan,
Andrzej Przybielski, Zdzisław Piernik, Marcin Krzyżanowski,
Andrzej Bieżan, Tadeusz Sudnik, Krzysztof Knittel,
Michał Zduniak, Witold Leszczyński;
LP, projekt okładki: Andrzej Szewczyk, Klub Muzyki
Nowej Remont, październik 1984, nakład 800 + 200
nr inw. DTZSP/51; dar Małgorzaty Iwanowskiej-Ludwińskiej 2008

Acoustic Action Sesja „80”
Andrzej przybielski, Aleksander Korecki, Wojciech
Konikiewicz, Wojciech Czajkowski, Michał Zduniak;
LP, projekt okładki: Jerzy Czuraj, Klub Muzyki Nowej
Remont, październik 1984, nakład 800 + 200
nr inw. DTZSP/513; dar Małgorzaty Iwanowskiej-Ludwińskiej 2008

Andrzej Mitan w Świętej racji
Iliana Alvarado, Andrzej Mitan, Andrzej Przybielski,
Aleksander Korecki, Marcin Krzyżanowski, Tadeusz Sudnik,
Wojciech Czajkowski, Michał Zduniak, Piotr Mitan, Andrzej Zaremba;
LP, projekt okładki: Ryszard Winiarski, Klub Muzyki
nowej Remont, październik 1984, nakład 800+200
nr inw. DTZSP/511; dar Małgorzaty Iwanowskiej-
-Ludwińskiej 2008

Archiwum Jerzego Ludwińskiego stanowi zbiór materiałów, wśród których znajdują się zarówno teksty z zakresu teorii i krytyki sztuki autorstwa Jerzego Ludwińskiego, jak również obiekty i przedmioty związane z krytykiem. Wszystkie materiały do Archiwum zostały przekazane przez wdowę po Jerzym Ludwińskim – Małgorzatę Iwanowską-Ludwińską. Wśród tych osobistych obiektów odnajdujemy oficjalne i prywatne zdjęcia, zbiór książek i czasopism, szereg ulotek i zaproszeń na wydarzenia artystyczne czy okulary używane przez Ludwińskiego. Do tej grupy przedmiotów należą także prace artystyczne (Włodzimierza Borowskiego, Ireneusza Pierzgalskiego) oraz zbiór unikatowych płyt analogowych z okładkami zaprojektowanymi przez takich artystów jak Ryszard Winiarski, Tadeusza Rolke, Jerzy Czuraj, Edward Krasiński, Andrzej Szewczyk. Uzupełnienie stanowią teksty i publikacje o Jerzym Ludwińskim. Trzon archiwum jednak tworzą teksty autorstwa samego Ludwińskiego. Wśród nich są rękopisy, maszynopisy, ksera oraz publikacje krytyka. Wybór tekstów skoncentrowany jest wokół teorii sztuki (m. in. Sztuka w epoce postartystycznej, 1970; Aneks do Sztuki w epoce postartystycznej, 1972; Sztuka na pograniczu gatunków, 1978; Sztuka „Po”, 1985) oraz koncepcji instytucjonalnych (m.in. Mikrogaleria, 1966; Funkcja i znaczenie galerii nieoficjalnych, 1967; Plan realizacyjny Centrum Badań Artystycznych we Wrocławiu na rok 1971, 1970; Aneks do programu Centrum Badań Artystycznych, 1970; Akcja Punkt, pocz. lat 70; Galeria Punkt, pocz. lat 70.). Szereg zachowanych oryginalnych rękopisów stanowi zbiór konspektów, które Ludwiński wykorzystywał do wykładów zarówno w czasie pracy w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu, jak i podczas licznych referatów wygłaszanych na sympozjach czy konferencjach artystycznych (m. in. O sztuce, cywilizacji i o niczym, 1974; Sytuacja w sztuce współczesnej; Estetyka kleju – lata 70., 1978; Gdzie granica między sztuką współczesną a nowoczesną, 1995; W środku oka sztuki, 1998). Te niezwykle oszczędne w zapisie konspekty często przyjmują formę rysunkowych diagramów bardzo charakterystycznych dla sposobu refleksji Ludwińskiego. W skrajnych przypadkach przyjmują one autonomiczną formę, ukazującą autorski zapis koncepcji, swego rodzaju ślad formułowania myśli krytyka (m. in. Etapy ewolucji sztuki, 1972; Sztuka „poza”, sztuka „od”, 1980). Istotnym uzupełnieniem Archiwum są oryginalne nagrania wideo oraz audio z wygłoszonych przez Jerzego Ludwińskiego odczytów (wykład wygłoszony w BWA w Słupsku w 1993 roku; wystąpienie Jerzego Ludwińskiego na wernisażu wystawy Fredo Ojda, 1995), dzięki którym możemy w sposób pełny zapoznać się z siłą oddziaływania słowa Jerzego Ludwińskiego.