Podwójne cięcie

Podwójne cięcie

wideoinstalacja: blacha stalowa, 95 x 125 cm
film wideo, kolor, dźwięk, 5 min 29 s w pętli
nr inw. DTZSP/241; zakup 2008

Film dokumentuje przecinanie palnikiem arkusza stalowej blachy. Ujęcie kadrowane jest z przeciwnej strony, tak że widać tylko blachę, płomień i powiększającą się szczelinę cięcia. W instalacji arkusz blachy stalowej służy za ekran, na którym wyświetlany jest film, przez co powstaje wrażenie nieustannego cięcia blachy. Praca jest efektem wieloletnich zainteresowań artysty konceptualnymi strategiami sztuki wiążącymi się z analizowaniem mediów. Realizm i pozorność fotograficznej oraz filmowej dokumentacji, możliwość iluzji i właściwości percepcji wizualnej to główne zagadnienia, jakie podejmował Kutera od samego początku swojej twórczości.

Dzieła artysty

Powiązane

Uff...
  • 01.12.2009 - Wystawy
  • Uff...
  • Czwarta edycja prezentacji dzieł z kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych

    8.12.2009—31.01.2010