Wideodeszcz

Wideodeszcz

wideoinstalacja: 7 monitorów 14"
film wideo Kropla, 2001, kolor, dźwięk, 3 min,
7 x DVD w pętli
nr inw. DTZSP/271; zakup 2008

W instalacji Wideodeszcz istotna jest nie tyle warstwa wizualna pracy, co dźwięk oddający szum rozbijających się o taflę wody kropel deszczu, które rozchodzą się w formie kręgów „wideo fal”. Deszcz w tej instalacji istnieje nie tylko na ekranie telewizyjnych monitorów rozrzuconych w określonej przestrzeni; jest bytem sztucznym, wykreowanym za pomocą wideo i komputera, doświadczanym jedynie audio-wizualnie, ale nie haptycznie.

Telewizor, sprowadzany w większości prac Ryszarda Jędrosia do roli medium i źródła wideo obrazu, w Wideodeszczu staje się przede wszystkim nośnikiem psychofizycznych wrażeń. Autor wydaje się kontestować rolę nowych mediów w poszerzaniu ludzkiej percepcji. Po raz kolejny za pomocą audiowizualnej sztuczki podważa prawdziwość postrzeganej przez człowieka rzeczywistości.

Małgorzata Sobolewska

Dzieła artysty

Powiązane