Karol Marks na taczkach

Karol Marks na taczkach

asamblaż: odlew w cemencie i sztucznej żywicy, wata
szklana, żarówka, butelka szklana, wióry, metalowa
taczka murarska, 96 x 70 x 136 cm
nr inw. DTZSP/303; zakup 2008

Pracą dyplomową Portret Karola Marksa artysta zainicjował serię realizacji rozciągniętych w czasie dwudziestu lat, powtarzając ten sam motyw zmultiplikowanej głowy niemieckiego filozofa. W 1978 roku była to instalacja złożona z dużej głowy, odlewu w cemencie oraz kilkunastu mniejszych odlewów gipsowych. Wizerunek ten powstał na podstawie zebranej dokumentacji pomników, która również stanowiła element pracy. W La rivoluzione siamo Noi – J. Beuys (1986) autor użył jednej z głów jako podpórki pod stół z przyciętą nogą. W Galaktyce Marsa (1986) w czerwonej podziurkowanej głowie migają lampki. Uszkodzone głowy z Kurhanu SKRAM LORAK (1988) autor wykorzystał w cyklu Trepanacje (1991), wypełniając głowy od środka fluorescencyjnym światłem. Na szczycie Kolumny skończonej (1991) artysta umieścił pnące rośliny doniczkowe. Kolumna Marksa – Ptaszarnia (2006) była eksponowana w przestrzeni parku (którego). W Złotych myślach Karola Marksa (2003) mniejsze głowy wyrastają z dużej, układając się w kształt „chmurki”. Kolorowy kopiec z głów był prezentowany w jednym z rzymskich butików w czasie wyprzedaży (Marksy na wyprzedaży, 1999). Natomiast Marks z naszej kolekcji wylądował na taczce, święcąc z wnętrza czerwonym mniejszym multiplem (Karol Marks na taczce, 2008).

Dzieła artysty