Lucińska Weronika

Lucińska Weronika

Weronika Lucińska (ur. 1989) – polska artystka zajmująca się ceramiką artystyczną. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu na Wydziale Ceramiki i Szkła, obroniła dyplomy z ceramiki artystycznej oraz ceramiki użytkowej (2013).
Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2011). Laureatka kilkunastu polskich i międzynarodowych nagród artystycznych, m.in. I nagrody na IV International Ceramics Triennial UNICUM 2018 w Lublanie (Słowenia), III nagrody w 36 Concurs Internacional de Ceramica CICA 2016 w Alcorze (Hiszpania) czy III konkursie „95°C” w ramach Międzynarodowego Festiwalu Wysokich Temperatur we Wrocławiu (2014), a także artystka uhonorowana tytułem Ambasadora Ceramiki w konkursie Future Lights – Ceramics and its Dimensions (2017/2018). Swoje prace pokazywała na kilkudziesięciu wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce i za granicą.

W listopadzie 2018 roku ASP Weronika Lucińska uzyskała na wrocławskiej stopień doktora w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie sztuk projektowych (promotorka: dr hab. Katarzyna Koczyńska-Kielan). Wystawa doktorska „Woda. Żywioł – Symbol – Materia” zaprezentowana została w Galerii Miejskiej we Wrocławiu. Jak opisywała sama artystka, „na dzieło składają się monumentalne formy naczyniowe, instalacje artystyczne, cykle obiektów z użyciem ceramiki, szkła i płynów. Każda z prac jest odrębną opowieścią o wodzie, traktującą o jej niezwykłości, zagrożeniach z nią związanych, wydobywającą jej hipnotyzujące piękno lub nawiązującą do posthumanistycznych wizji”.

Wśród najważniejszych inspiracji artystycznych Weroniki Lucińskiej od lat znajdują się żywioły, a przede wszystkim woda. Autorka deklaruje: „W obszarze moich poszukiwań wyrazu plastycznego znajduje się chęć zaklęcia w materii ceramicznej ruchu, płynnej zmiany kształtu początkowo centrycznego, geometrycznego obiektu. W procesie projektowania i doświadczeń szczególną uwagę poświęcam iluzji przestrzeni, analizuję zniekształcenia, jakie powoduje woda na obiektach rzeźbiarskich w niej zanurzonych. Rzeźby stają się wtedy odrealnione, dają wrażenie pozornej lekkości tworzywa ceramicznego” (katalog wystawy „Młoda rzeźba w przestrzeni miejskiej”, Wrocław 2015).

W zbiorach Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych znajduje się praca Weroniki Lucińskiej Pejzaże z 2017 roku.

Karolina Dzimira-Zarzycka

Dzieła artysty