VALIE EXPORT

VALIE EXPORT

VALIE EXPORT ur. w 1940 roku w Linzu. W latach 1955 – 1958 uczęszczała do klasy tkaniny w Kunstgewerbeschule w Linzu. W latach 1960 – 1964 odbyła studia w Höhere Bundeslehr- und Versuchsanstalt für Textilindustrie w Wiedniu zakończone dyplomem na Wydziale Wzornictwa. Mieszka i pracuje w Wiedniu.

Multimedialny dorobek VALIE EXPORT obejmuje teksty teoretyczne, rysunki, akcje i performanse wykonywane osobiście oraz z udziałem aktorów i aktorek, fotografie konceptualne, filmy, instalacje z wykorzystaniem monitorów i projekcji (analogowych, cyfrowych i laserowych). Od 1967 roku artystka występuje pod pseudonimem, inspirowanym napisem na opakowaniu papierosów (EXPORT). Twórczość VALIE EXPORT była pod wieloma względami pionierska. Już w drugiej połowie lat sześćdziesiątych formułowała radykalne postulaty sztuki feministycznej. Bardzo wcześnie zajęła się także krytyką społeczeństwa konsumpcyjnego i analizą struktur wizualnych w obrazach mediów.

Jej twórczość, podobnie jak wystąpienia Petera Weibela, określano mianem akcjonizmu wiedeńskiego drugiej generacji, ze względu na łączenie problematyki ciała z nowymi technologiami. W odróżnieniu jednak od całkowicie męskiego grona wiedeńskich akcjonistów (Herman Nitsch, Otto Muehl i inni) artystka podkreślała, że jej akcjonizm jest przede wszystkim feministyczny. W centrum swojej twórczości VALIE EXPORT ustanawia kobiece ciało jako konsumpcyjne dobro – ekran społecznych projekcji i zbiorowych fantazmatów. Od początku jej sztuka pojawia się w intelektualnej ramie filozoficznych oraz antropologicznych dyskursów. W twórczości artystki znajduje odbicie lektura istotnych tekstów kultury XX wieku – Marshalla MacLuhana, Zygmunta Freuda, Martina Heideggera, Jacques’a Lacana czy Jeana Baudrillarda. VALIE EXPORT jest jedną z ważniejszych i bardziej znanych artystek sztuki konceptualnej i feministycznej. Jej prace były wielokrotnie wystawiane, a najważniejsze prezentacje twórczości miały miejsce m.in. podczas Biennale de Paris (1975), Biennale Weneckiego (1980), w Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig w Wiedniu (1997), Muzeum Essl w Klosterneuburg (2005) oraz podczas II Biennale Moskiewskiego (2007). Artystka była także kuratorką wystaw feministycznych w Wiedniu w 1975 i 1985. Od 1980 roku wykładała na różnych uczelniach w Stanach Zjednoczonych oraz w Niemczech, m.in. w latach 1995 – 2005 była profesorką multimediów i performansu w Szkole Mediów w Kolonii.

Dorota Monkiewicz

Dzieła artysty

Powiązane

Wrocław konkretny
  • 13.10.2017 - Wystawy
  • Wrocław konkretny
  • Dzieła z kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych

    27.10.2017–26.03.2018
In Progress
  • 19.09.2014 - Wystawy
  • In Progress
  • Sztuka mediów w Kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych

    19.09.2014–2.02.2015