Rybicki Marek

Rybicki Marek

Marek Rybicki ur. w 1986 roku we Wrocławiu. Wychowanek pracowni plastycznej „Reja 17” kierowanej przez dr Grzegorza Bednarza. Absolwent grafiki na Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu na Wydziale Grafiki i Sztuki Mediów, w pracowni projektów graficznych adiunkta Tomasza Brody. Jest Laureatem Międzynarodowej Wystawy Satyrykon 2011. Zajmuje się projektowaniem graficznym, rysunkiem, a także ilustracją.

Jego seria grafik Plakaty kulturalne inspirowane są cytatami z powieści Doroty Masłowskiej Wojna polsko-rusko pod flagą biało-czerwoną. Postaci występujące w jego pracach odpowiadają definicji tzw. blokersów, a ich otoczenie to wrocławskie „artystyczne” Nadodrze. Plakaty kulturalne to obszerny katalog patologicznych zachowań współczesnych Polaków – rodzinnych kłótni, pijaństwa, ksenofobii. Ich specyficzną wypowiedź podkreśla ręczna typografia. Stanowią one dojrzałą analizę zachowań polskiego społeczeństwa początku XXI wieku, ale z dużą dozą ironicznego humoru, groteski oraz dystansu. Praca ta otrzymała honorowe wyróżnienie w konkursie na „Najlepsze dyplomy projektowe ASP” w Katowicach w 2014 roku.

Michał Arkadiusz Krakowiak

Wystawy indywidualne:
2015 – Plakaty kulturalne, Galeria „Szewska Pasja”, Wrocław

Wystawy zbiorowe:
2014 – My '14, BWA Awangarda, Wrocław

Dzieła artysty