Jasiński Janusz

Jasiński Janusz

Janusz Jasiński – wrocławski rzeźbiarz. Absolwent Liceum Plastycznego w Krośnie, a następnie Wydziału Malarstwa i Rzeźby ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. W 2012r. obronił dyplom magisterski z zakresu rzeźby zrealizowany w pracowni prof. Zbigniewa Makarewicza. Obecnie jest zatrudniony w Katedrze Technik Rzeźbiarskich w pracowni metalu prowadzonej przez Prof. Janusza Kucharskiego w charakterze adiunkta. Regularnie bierze udział w organizowanym corocznie przez wrocławską ASP Festiwalu Wysokich Temperatur.

Twórczość Jasińskiego to próba uchwycenia reguł geometrycznych za pomocą form rzeźbiarskich. Artysta tak opisuje swoją twórczość oraz wskazuje źródła inspiracji: Moje działania wizualne opieram na geometrii. Geometria daje mi możliwość użycia form elementarnych, prostych, dzięki czemu pozbawionych nadmiaru znaczeń. Staram się tworzyć rzeźby które w swym układzie są jasne, uporządkowane ale dynamiczne. W pewnym stopniu daję tym wyraz moich fascynacji twórczością takich artystów jak Constantin Brancusi, Antoine Pevsner, Jacqes Lipchitz, Katarzyna Kobro, Donald Judd.

W zbiorach Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych znajduje się praca Janusza Jasińskiego pt. Ukryte geometrie (2012).

Jakub Zarzycki

Dzieła artysty