Wyrzykowski Piotr

Wyrzykowski Piotr

Piotr Wyrzykowski alias Peter Style ur. w 1968 roku w Gdańsku. Studiował architekturę wnętrz (1989 – 1991), a następnie malarstwo (1991 – 1995) w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Uczęszczał do Pracowni Intermedialnej Witosława Czerwonki, w której obronił dyplom. Mieszka i pracuje w Gdańsku, Kijowie i Moskwie.

Piotr Wyrzykowski jest artystą wizualnym, performerem i scenografem filmowym. Tworzy prace wideo, performanse multimedialne, fotografie, projekty internetowe, instalacje, projekcje w przestrzeni publicznej. W latach dziewięćdziesiątych aktywnie uczestniczył w gdańskim środowisku artystycznym. Był członkiem Stowarzyszenia Aktywności Społecznej prowadzącym galerię C-14, współtworzył Fundację Otwarte Atelier (Łaźnia Miejska), pełnił funkcję wiceprezesa Fundacji Wyspa – Progress. Debiutował w roku 1990, tworząc wspólnie z Markiem Rogulskim duet Ziemia Mindel Würm. W swoich indywidualnych działaniach od 1991 roku wykorzystuje sztukę wideo, performans, transmisje telewizyjne i media komunikacyjne, często poświęcając je analizie związku nowych mediów z ciałem oraz zagadnieniu społecznego wymiaru technologii. Używając nowoczesnych technik, Wyrzykowski stawia pytania o rolę cyfrowego przetwarzania rzeczywistości i stwarzanie wirtualnego świata; jest autorem jednego z pierwszych polskich art CD-ROM-ów Cyborg’s Sex Manual oraz interaktywnej rzeźby sieciowej There Is No Body (1998).

Twórca, rozwijając formułę masowego performansu i wczesnych mediów społecznościowych, zainicjował w 1995 działalność grupy C.U.K.T. (Centralny Urząd Kultury Technicznej), której największe dokonania to: seria performansów Technopera (1995 – 1998), obywatelski software wyborczy oraz przeprowadzenie kampanii prezydenckiej Wiktorii Cukt – wirtualnej kandydatki na urząd prezydenta RP w roku 2000. Było to jedno z bardziej znaczących dokonań społecznego akcjonizmu, które otworzyło w Polsce dyskusję na temat Internetu jako narzędzia obywatelskiego. Do ważniejszych prac wideo Wyrzykowskiego należą: Runner (1993), Beta Nassau (1993), Ucieleśnianie (performans telewizyjny zrealizowany podczas festiwalu WRO Monitor Polski w 1994 roku), Watch Me (1996) oraz Atomic Love (2002 – we współpracy z ukraińskim artystą Ilią Cziczkanem).

Strony autorskie Piotra Wyrzykowskiego to:
www.peterstyle.eu
cukt.art.pl

Piotr Krajewski

Dzieła artysty

Powiązane

Uff...
  • 01.12.2009 - Wystawy
  • Uff...
  • Czwarta edycja prezentacji dzieł z kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych

    8.12.2009—31.01.2010