Przyborek Grzegorz

Przyborek Grzegorz

Grzegorz Przyborek ur. w 1949 roku w Łodzi. W 1974 ukończył studia na Wydziale Grafiki łódzkiej Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych. Mieszka i pracuje w Łodzi.

W 1976 roku rozpoczął pracę dydaktyczną w PWSSP, gdzie od 1994 roku jako profesor prowadzi Pracownię Fotografii Użytkowej. Jest także wykładowcą na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu oraz w PWSFTviT w Łodzi. Wczesne prace artysty często opierały się na fotograficznej dokumentacji otoczenia, później dominowały kolaże fotografii i grafiki, instalacje oraz cykle rozwijające temat poprzez etap: rysunku, rzeźby i fotografii. Istotny był udział twórcy w wystawie Polska fotografia intermedialna lat 80-tych w 1988 roku, na której pokazał instalację złożoną z fotografii, kamieni, drutów i piór. W latach 1990-1991 przebywał na stypendium rządu francuskiego w Arles – prace powstałe po tym okresie należą do najbardziej znanych dokonań Przyborka. Późniejsze ważne cykle to Thanatos (od 1996) i Utopie (od 2002).

Adam Sobota

Dzieła artysty