Kozłowski Jarosław

Kozłowski Jarosław

Jarosław Kozłowski ur. w 1945 roku w Śremie. W latach 1963-1969 studiował malarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Profesor w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, której był rektorem w latach 1981-1987. Obecnie mieszka i pracuje w Poznaniu.

Jarosław Kozłowski w latach siedemdziesiątych był jednym z głównych twórców polskiej sztuki konceptualnej. W 1971 roku zainicjował wspólnie z Andrzejem Kostołowskim międzynarodową sieć artystyczną NET polegającą na wymianie idei, pomysłów, projektów i wpisującą się w ruch sztuki poczty (mail art). W latach 1972-1990 założył i prowadził galerię Akumulatory 2 w Poznaniu, następnie był głównym kuratorem programu galerii i kolekcji Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie (1991-1993). Artysta w swojej twórczości eksploruje analitycznie obszar sztuki, bada jej język, szukając w niej nowych możliwości. Działania z lat siedemdziesiątych mają formę filozoficznych rozważań, logicznych dowodów, badań z zakresu lingwistyki i semiotyki, które odkrywają kolejne definicje sztuki (m.in. Metafizyka, Fizyka, Yka, 1972-1974). Myślenie o sztuce jako o obszarze niezdeterminowanym i wymykającym się celowości ujawnia się w akcji Golden Violin z 1985 roku. W berlińskiej galerii DAAD artysta przez dziesięć dni, godzinę dziennie, grał na skrzypcach, choć nigdy wcześniej nie uczył się gry na tym instrumencie. Rozpoczęta w latach osiemdziesiątych seria działań zatytułowanych Continuum, podejmująca fascynujący artystę temat upływu, przeżywania i mierzenia czasu, polegała na działaniu „rysunkowym” przy użyciu kredy i tablicy lekcyjnej. Za każdym razem wizualny i czasowy rezultat akcji był inny, za każdym razem publiczność była inna i inny był już sam artysta. Twórca kończył akcję uderzeniem o powierzchnię tablicy odmierzającym czas nakręcanym budzikiem.

Katarzyna Poźniak

Dzieła artysty