Kovanda Jiři

Kovanda Jiři

Jiří Kovanda ur. w 1953 roku w Pradze. Tutaj mieszka i pracuje.

Kovanda pojawił się na scenie artystycznej w drugiej połowie lat siedemdziesiątych XX wieku. Poprzedzało go tam pokolenie czeskich akcjonistów związanych z działalnością ruchu Fluxus. Kovanda znany jest z minimalistycznych akcji o interwencyjnym charakterze. Ich subtelność, przejawiająca się w przewrotnej, aczkolwiek wynikającej ze specyfiki dobranych środków formie, powoduje, że są prawie niezauważalne, a ich sens niewyrażony explicite.

Działa na pograniczu obszarów akcjonizmu oraz konceptualizmu. Dla Kovandy sztuka często rodzi się tam, gdzie w tradycyjnym, materialnym rozumieniu właściwie znika albo niezwykle dyskretnie zaznacza swoją obecność. Działania typu: próba umieszczenia kamyka w otworze przygotowanej dziury, przy jednoczesnym blokowaniu dłonią możliwości osiągnięcia pozornie zamierzonego celu, 1977; zaaranżowanie spotkania z przyjaciółmi na praskim rynku i nagła, zamyślona przez artystę (wszak niespodziewana przez przyjaciół) ucieczka z umówionego miejsca, 1978; pozbawione pozaartystycznej przyczyny chowanie się przed przypadkowymi przechodniami, 1977; przenoszenie w dłoniach wody z rzeki i wylewanie jej metr dalej – w kierunku zgodnym z prądem rzeki, aby przyspieszyć jej przepłynięcie, 1976; czekanie na telefon, 1976 – to tylko niektóre przykłady, „syzyfowych” performansów, jakie odgrywa artysta. Adresatem podejmowanych działań nie są „odbiorcy” – przypadkowi przechodnie, będący na miejscu akcji. Intencją twórcy jest przekazanie – post factum – opisu akcji czy też jej fotograficznej dokumentacji.

Sylwia Świsłocka-Karwot

Dzieła artysty

Powiązane

Uff...
  • 01.12.2009 - Wystawy
  • Uff...
  • Czwarta edycja prezentacji dzieł z kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych

    8.12.2009—31.01.2010