Kosowski Andrzej

Kosowski Andrzej

Andrzej Kosowski ur. w 1974 roku w Rudnej. W latach 1996-2001 studiował na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w pracowni rzeźby prof. Alojzego Gryta. Obecnie pracuje jako asystent w Katedrze Rzeźby na Wydziale Malarstwa i Rzeźby wrocławskiej ASP.

Andrzej Kosowski uprawia rzeźbę, instalację, rysunek i fotografię. Jego twórczość najpełniej określają obiekty–instalacje wykonane z materiałów naturalnych: pochodzącego z odzysku drewna (belek stropowych, podkładów kolejowych), stali i niewypalonej gliny. Szczególnie fascynuje artystę to ostatnie tworzywo – „żywa” glina, jej behawioralny charakter o niemalże biologicznych właściwościach kurczenia, starzenia się i rozkładu. Przemijanie i procesy destrukcji to niezbywalne składowe dzieła. Zawierają w sobie potencjał twórczy nietzscheańskiego przewartościowania wszystkich wartości, bez których niemożliwy jest nowy, a właściwie każdy kolejny początek. Kosowski przyjął za motto swojej twórczości słowa Nicolasa McMastera: „Zbuduj z bezwartościowego, ocal co wartościowe”.

Artysta prezentował prace m.in. w Galerii Rzeźby w Gdańsku, Galerii Miejskiej i Muzeum Architektury we Wrocławiu.

Marta Kubik

Dzieła artysty

Powiązane

Uff...
  • 01.12.2009 - Wystawy
  • Uff...
  • Czwarta edycja prezentacji dzieł z kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych

    8.12.2009—31.01.2010