Kosińska Marzenna

Kosińska Marzenna

Marzenna Kosińska ur. 1939 we Lwowie. W 1959 r. rozpoczęła studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, wcześniej pod presją rodziny przez 3 lata studiowała medycynę. Dyplom z ceramicznego malarstwa architektonicznego obroniła w 1965 w pracowni Ceramiki i Szkła. Według informacji podanej przez Stanisława Dróżdża ukończyła również szkołę baletową. Mieszka i pracuje we Wrocławiu.

Kosińska uprawia malarstwo systemowe, sztukę tekstu, poezję konkretną. Własne utwory określa swoiście rozumianym terminem "textualart", zaś podstawową materią jej działań artystycznych jest rzeczywistość języka. Celowo wycofuje indywidualne ślady autora z dzieła i ogranicza środki plastyczne do niezbędnego dla „czystego” przekazu minimum, którym jest w jej przypadku operowanie czarnymi czcionkami na białym tle. W tym graficznym dualizmie Kosińska rozgrywa zderzenia znaczeń, tworzy semantyczne pułapki urzekające wizualnie, pełną harmonii geometryczną strukturą. W latach '70 i '80 była blisko związana z wrocławskim środowiskiem artystycznym skupionym wokół działań i osoby Stanisława Dróżdża. Wpisuje się, jako jedna z wybitniejszych przedstawicielek, w bardzo żywotny w tamtym okresie nurt poezji konkretnej i sztuki konceptualnej. Kosińska brała udział w akcji Punkt zrealizowanej przez Jerzego Ludwińskiego w 1976 roku w Toruniu oraz wielu wystawach zbiorowych m.in. Poesia Totale 1897-1997, Mantova, Włochy, 1998, Polska Poezja Konkretna, CSW Zamek Ujazdowski Warszawa; BWA Katowice, 2001.

Katarzyna Roj

Dzieła artysty