Głaz Kazimierz

Głaz Kazimierz

Kazimierz Głaz ur. w 1931 roku w Borkach Nizińskich. W latach 1950-56 studiował na Wydziale Ceramiki i Szkła PWSSP we Wrocławiu. Dyplom z malarstwa monumentalnego uzyskał w pracowni prof. Stanisława Dawskiego. Od 1969 roku mieszka i pracuje w Kanadzie.

Kazimierz Głaz porusza się w obszarze malarstwa, grafiki, rysunku, jest autorem tekstów o sztuce i prozy literackiej. Członek Grupy Wrocławskiej (1962-76 znanej od 1967 Szkoła Wrocławska). Autor „Manifestu sensybilistycznego”, założyciel Niezależnej Szopki Sensybilistycznej. W 1965 roku na Ogólnopolskiej Wystawie Młodego Malarstwa w Sopocie otrzymał jedną z głównych nagród oraz roczne stypendium twórcze Ministra Kultury i Sztuki, zaś na IV Międzynarodowym Biennale w Paryżu na wniosek Marca Chagalla otrzymał nagrodę Erasmus Prize z Holandii na pobyt i pracę twórczą we Francji. W 1969 roku zorganizował Toronto Center for Contemporary Art. Współzałożyciel Community Art Collections; w 1985 roku wydał książkę Gombrowicz w Vence, relacjonującą historię spotkania z wybitnym pisarzem. Artysta od czasu pobytu w Rosji w 1962 roku inspiruje się ikonami bizantyńskimi. Następstwem podróży było stworzenie obrazów z serii Impresje Moskiewskie, zaprezentowanych na Ogólnopolskiej Wystawie Młodego Malarstwa w Sopocie w 1965 roku. Od tego czasu w jego działalności nieustannie pojawia się „motyw starocerkiewny”, który z czasem uległ uproszczeniu – artysta zredukował formę do minimalistycznych przedstawień, w których napięcie rozgrywa się pomiędzy geometryczną figurą a kolorem. Kolejne grafiki następują po sobie według logiki matematycznej, w kinetycznym układzie. Artysta odrzucił bogatą warstwę wizualną ikon, jednocześnie przejmując z nich mistykę światła i formy, poszukując absolutu w ich wzajemnych relacjach. Prace Głaza pozbawione są narracji, przy jednoczesnej silnej aurze tajemnicy i kontemplacji. Kolory użyte w pracy – nasycona czerwień, żółty, niebieski – również nawiązują do malarstwa cerkiewnego. U podstaw twórczości autora leży przekonanie o tym, że sztuka musi być oparta na elementach duchowych, a powinna być wyrażona za pomocą bardzo osobistego i współczesnego języka. To założenie, które otrzymało pełną formę w trakcie definiowania prawideł sensybilizmu, towarzyszy przez całą drogę twórczą artysty. Po połowie lat siedemdziesiątych Głaz powrócił do malarstwa, realizując serię Istota rzeczy, nawiązującą do wcześniejszych Impresji moskiewskich.

Alicja Klimczak

Dzieła artysty