DEPENDENCJE

DEPENDENCJE

Dzieła z kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych
13.10–14.11.2022

fot. Małgorzata Kujda. © Dolnośląskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych

Powiązane

Debaty Habeas Lounge
Debaty Habeas Lounge
Klepsydra Stanisława Dróżdża