Bez tytułu (Zdzisław Sosnowski)

Bez tytułu (Zdzisław Sosnowski)
film 16 mm, kopia cyfrowa, czarno-biały,
bez dźwięku, 1 min 27 s
nr inw. DTZSP/329; zakup 2008

Dzieła artysty