Topologie

Topologie

6 fotografii czarno-białych, płótno fotograficzne,
110 x 110 cm każda
nr inw. DTZSP/23–28; zakup 2005

Seria sześciu fotomontaży przedstawia motyw splecionych dłoni w kilkukrotnej ekspozycji, na czarnym tle. Negatywy tych fotografii powstawały od 1966 toku, i w latach sześćdziesiątych prace te artysta już wystawiał. Tytuł Topologie odwołuje się do pojęcia matematycznego oznaczającego możliwość przekształceń jednych figur geometrycznych w inne bez naruszania ciągłości przestrzeni, którą te figury obejmują. Tytuł jest oczywiście użyty metaforycznie poprzez odniesienie do pojęcia sztuki. Sztuka może być rozumiana jako ta przestrzeń, która pozostaje niezmienną całością pomimo przekształceń w poszczególnych przejawach. Ekspresyjność i wieloznaczność cyklu czyni go atrakcyjnym i niepowtarzalnym w wielości możliwych kombinacji. W latach sześćdziesiątych Andrzej Lachowicz w różnych pracach wykorzystywał symetryczne powtórzenia motywów fotograficznych, co znajduje też wyraz w Topologiach. Seria koresponduje z innymi znanymi pracami tego okresu w polskiej sztuce, wykorzystującymi motyw dłoni, jakie wykonali m.in. Andrzej Pawłowski czy Zbigniew Dłubak.

Dzieła artysty

Powiązane

Sygnał / Sygnal
  • 01.12.2005 - Wystawy
  • Sygnał / Sygnal
  • Wystawa prac zakupionych do kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w roku 2005

    8.12.2005—4.01.2006
III Odsłona w BOXie
  • 14.05.2011 - Wystawy
  • III Odsłona w BOXie
  • Wystawa ze zbiorów Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych

    30.06.–27.11.2011