Palące się trawy

Palące się trawy
film 16 mm, kopia cyfrowa, czarno-biały,
bez dźwięku, 2 min 17 s
nr inw. DTZSP/526; zakup 2008

Dzieła artysty