Fitness biblioteka

Fitness biblioteka

instalacja: konstrukcja stalowa, elementy mechanizmu
rowerowego, prądnica, lampka, zestaw książek,
225 × 263 × 77 cm
nr inw. DTZSP/64; zakup 2005

Jędrzejewski z właściwym sobie poczuciem humoru proponuje instalacją Fitness biblioteka - remedium na trudne do pogodzenia, jednoczesne spełnienie potrzeb ducha i ciała. Surrealistyczny, ale niewątpliwie o charakterze użytkowym obiekt, wydaje się odwoływać do paidei – antycznego ideału wychowania i wszechstronnego rozwoju fizycznego i intelektualnego. Warto też zwrócić uwagę na wartość dodaną, czyli wymiar ekologiczny pracy – napędzaną pedałami prądnicę, zapewniającą oświetlenie podczas lektury. Fitness biblioteka powstała w związku z wystawą 4 spojrzenia (Galeria Design, Wrocław, 2004).

Dzieła artysty