Kompozycja błękitna

Kompozycja błękitna

tempera na desce

Jędrzejewski w Kompozycji błękitnej nawiązuje w lekkiej formie powielonego znaczka pocztowego do ścisłych zasad obowiązujących w malarstwie ikonicznym: statyczna, centralna kompozycja, użycie czystych barw, malowanych płaską plamą, zaznaczenie obwodu ciemnym konturem, jak też użyta technika tempery na desce. W warstwie symbolicznej można także dopatrywać się wielu nawiązań do ścisłych reguł malarstwa sakralnego: znaczenia użytych kolorów, artefaktów i liczb. Żeby w pełni zrozumieć celowość tego zabiegu, należy spojrzeć na ten obraz w kontekście historiozoficznym, jako na efekt fascynacji sensibilistów sztuką starocerkiewną i spełnienie postulatów sensibilistycznych.

Dzieła artysty

Powiązane

Trzecia Odsłona
  • 01.04.2008 - Wystawy
  • Trzecia Odsłona
  • Prezentacja dzieł sztuki zakupionych przez Dolnośląskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych

    28.04—07.09.2008