The Matter of the Soul | Symphony

The Matter of the Soul | Symphony

film wideo + dźwięk, 1:00:00;
zakup – 2021

Wideoart Kat Austen The Matter of the Soul | Symphony to efekt badań terenowych, jakie artystka przeprowadziła w 2017 roku podczas wyprawy na kanadyjski Archipelag Arktyczny w ramach rezydencji Artist in the Arctic – programu Friends of Scott Polar Research Institute (University of Cambridge). Pracę nad tym projektem kontynuowała jako stypendystka Cultural Institute na University of Leeds (2017-2018).

Na warstwę wizualną składają się głównie ujęcia ukazujące bryły śniegu i lodu dryfujące po morzu, wzburzone fale, topniejący lodowiec. Niekiedy kadry przenika zarys mapy o czerwonych konturach lub przysłania czerwony filtr. Dopiero w końcowej części widoczne są również wytwory człowieka: samolot, statek, tory kolejowe, kominy fabryk, start rakiety itd.

Warstwa dźwiękowa opiera się na nagraniach terenowych realizowanych podczas arktycznej wyprawy. Artystka zmodyfikowała specjalistyczny sprzęt laboratoryjny – konduktometr oraz pH-metr – aby podczas pomiaru kwasowości i zasolenia wód generował dźwięk (tzw. circuit bending). W tle słychać więc rytmiczne odgłosy i elektroniczny szum. Dźwięki te dopełniają zapętlone wypowiedzi mężczyzn i kobiet – strzępki opowieści o doświadczeniach, skojarzeniach czy metaforyce związanej z wodą i lodem. To fragmenty wywiadów przeprowadzonych przez artystkę podczas żeglugi wokół Ziemi Baffina oraz rozmów z mieszkańcami Nunavut, czyli terytorium Kanady obejmującego Archipelag Arktyczny oraz część wybrzeża Morza Arktycznego.

Twórczość Kat Austen sytuuje się na styku nauki, sztuki i technologii; artystka posiada doktorat z zakresu chemii. W projekcie The Matter of the Soul | Symphony starała się wykorzystać sztukę jako alternatywny środek przekazywania informacji o katastrofie klimatycznej.

Zwieńczeniem projektu było premierowe wykonanie symfonii w Howard Assembly Rooms w Opera North w Leeds (23 października 2018). Multimedialny performance łączył dźwięki zebrane przez artystkę na Archipelagu Arktycznym oraz akompaniament pianisty Matthew Bourne’a i kornecisty Alexa Bonneya. Symfonia – uzupełniona o choreografię Kasi Witek – została również wykonana w Greenpeace Climate Hub (1 grudnia 2018) podczas szczytu klimatycznego ONZ w Katowicach (COP24).


Karolina Dzimira-Zarzycka

Powiązane

Co po / Po co
  • 18.10.2021 - Wystawy
  • Co po / Po co
  • Dzieła z kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych
    1.10.2021—27.12.2021
Co po / Po co
  • 28.09.2021 - Aktualności
  • Co po / Po co
  • Dzieła z kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych
    1.10.2021–27.12.2021