Co po / Po co

Co po / Po co
 • 28.09.2021 - Aktualności
 • Co po / Po co
 • Dzieła z kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych
  1.10.2021–27.12.2021

Artystki i artyści: Kat AustenJulia CuryłoAndrzej Klimczak-DobrzanieckiAndrzej KosowskiWeronika LucińskaZofia MartinMonika PolakZygmunt Rytka

Kuratorka:Jagoda Łagiewska
Współpraca kuratorska: Kuba Żary

Otwarcie: 1.10.2021 (piątek), godz. 18.00
Miejsce: Muzeum Współczesne Wrocław, plac Strzegomski 2a, Wrocław, p. 5

Wystawa Co po / Po co ukazuje nowy fragment powiększających się każdego roku zbiorów dzieł sztuki współczesnej w kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Tegoroczna selekcja objęła nowy obszar, któremu wcześniej nadawano mniejsze znaczenie – dział sztuki współczesnej związany z ekologiczną myślą XXI wieku. Aktualnie temat ingerencji człowieka w los naszej planety jest wyraźnie eksponowany we wszystkich aspektach życia. W sztuce przejawia się on poprzez stawianie pytań odnoszących się do sensu tworzenia dzieł w kontekście dalszego istnienia świata. Zasady, na jakich opiera się ta myśl, to wartość poszukiwania harmonii z naturą, a także świadomość wyczerpujących się zasobów Ziemi.

Od starożytności sztuki piękne pomagają nam znaleźć odpowiedź na trudne pytania o istotę człowieczeństwa w kontekście dziejów Planety. Coraz częściej to, co wytwarzamy, naśladuje środowisko naturalne. Obecny postęp technologiczny i procesy towarzyszące produkcji sztucznych materiałów wywołują pytania dotyczące naszej zależności od świata organicznego. Nowoczesne tworzywa imitujące biosferę nierzadko stają się jej nieodłączną, integralną częścią. Powoli zaciera się granica między tym, co jest efektem pracy ludzkiej, a tym, co stanowi chemiczny czy też fizyczny fragment naszego naturalnego otoczenia.

Podążając za słowami Arystotelesa, który twierdził, że u podstaw wiedzy opartej na rozumie znajdują się zmysłowe odczucia, udajemy się w podróż pomiędzy tym, co widzialne i doświadczalne, a tym, co abstrakcyjne i nieznane. Według starożytnego filozofa świat to nierozerwalna kombinacja idei i materii, która zgodnie z atomistyczną teorią składa się z tych samych ciągłych substancji pierwotnych. Formy w zasadzie nie mogą istnieć bez materii, a sama materia bez form byłaby czystym chaosem. Czy zatem człowiek ma jakikolwiek wpływ na los Ziemi, skoro każda próba znalezienia rozwiązania dla jej przyszłości ostatecznie i tak kończy się wykorzystaniem jej naturalnego potencjału? Nowe tworzywa fascynują nas. I one jednak pochodzą z tego, co jest do dyspozycji od początku życia na Ziemi.

Poprzez sztukę wyrażamy poglądy, stawiamy pytania, pragniemy wpływać na nasz dalszy los. Sztuka utożsamiana z kreowaniem znaczeń doprowadza do rozerwania związku dzieła z tworzywem i przesunięcia sensu jego ważności w stronę konceptualną. Kierując się próbą zdefiniowania świata i różnorakich poglądów oraz idei, zależnych od autora dzieła, pozostajemy myślicielami i wierzymy w życie pogodzone z naturą, takie, które jest źródłem ludzkiej mądrości, piękna, refleksji i natchnieniem dla twórczej pracy. Przed nami jednak dalej znajduje się wielki nieskończony obszar, w obliczu którego często ciągle jesteśmy bezradni. Podróże kosmiczne i pozaziemska eksploracja z perspektywy globu, na którym żyjemy, coraz silniej uwodzą naszą wyobraźnię. Poszukujemy alternatyw, pragniemy nowych rajów, mikrokosmosów, bezpiecznych, nieskażonych ludzką ingerencją obszarów, często nie widząc już szczęśliwych rozwiązań dla naszej egzystencji. Doświadczamy tego, co nas otacza, ale nie zawsze w każdym tego wymiarze. To nieustanne zmaganie się z własnym twórczym postrzeganiem świata prowadzi do intuicyjnego poznania istoty życia, a sygnał, jaki artysta pozostawia swoim dziełem, jest tylko wstępem i cennym bodźcem do dalszego dialogu z otaczającą nas naturą. Jeżeli „raj utracony” nie istnieje w innym wszechświecie, być może znajduje się w jeszcze niezbadanym potencjale świata organicznego.


Prace:

1/ Kat Austen The Matter of the Soul | Symphony, 2018
film; wideo + dźwięk, 1 godz.

2/ Julia Curyło Źródło z serii Space Series, 2016
obraz; olej, akryl, płótno; 180 × 145 cm

3/ Andrzej Klimczak-Dobrzaniecki Bez tytułu, 1990
cykl trzech gwaszy na papierze; 70 × 100 cm

4/ Andrzej Kosowski, projekt C.D.N., 2008
plansza z tekstem, druk cyfrowy; , 70 × 100 cm

5/ Weronika Lucińska, Pejzaże, 2017–2018
dwa obiekty; porcelana szkliwiona, szkło, woda; zewnętrzny wymiar: wys. 12,5 cm, śr. 28 cm

6/ Zofia Martin, Trylion ma osiemnaście zer, 2018
instalacja; 20 obiektów mierzących od 0,5 do 2 cm (owady pokryte metalami, zakonserwowane i zabezpieczone przed rozkładem); 2× dwukanałowa ścieżka audio mp3 (2 ́44˝); 3× materiał wideo mp4 (27 ́19˝; 35 ́4˝; 33 ́23˝)

7/ Monika Polak, Only polymers left alive, 2020
instalacja; 31 obiektów różnych rozmiarów (do 10 × 20 cm), tworzywo sztuczne

8/ Monika Polak, Unknown, 2019
obiekt malarski; akryl na płótnie; 130 × 130 cm

9/ Zygmunt Rytka, Obok sztuki, 1989
2 × fotografia czarno-biała, odbitka żelatynowo-srebrowa; 51 × 43 cm, 18 × 17 cm

Zakup dzieł sztuki do kolekcji DTZSP dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Nazwa zadania: Kontynuacja tworzenia regionalnej kolekcji sztuki współczesnej we Wrocławiu w 2021 r.

Zadanie publiczne pn. PROMOCJA KULTURY WROCŁAWIA POPRZEZ KONTYNUACJĘ TWORZENIA REGIONALNEJ KOLEKCJI SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ WE WROCŁAWIU W 2021 ROKU jest dofinansowane ze środków otrzymanych od Gminy Wrocław


Materiały do pobrania:
Co po / Po co / broszura
Zaproszenie
Plakat


Fotografie:
Małgorzata Kujda, © DTZSP
Fundacja Sztuki Współczesnej In Situ
dzięki uprzejmości Artystów

Powiązane

SZTUKA SZUKA IQ. ARTYŚCI WROCŁAWIA
W RUCHU
 • 01.11.2010 - Aktualności
 • W RUCHU
 • Wystawa prac z kolekcji DTZSP
  Noc Muzeów we Wrocławiu

  15.05.2010