Rotacja postaci sztuki, z cyklu Diagramy

Rotacja postaci sztuki, z cyklu Diagramy

diagram; druk cyfrowy; papier; 100,3 x 70,1 cm
nr inw. DTZSP/796; zakup 2017

Rotacja postaci sztuki Andrzeja Kostołowskiego to pionowy wydruk na papierze. Większość kompozycji o jasnoczerwonym tle zajmuje położony niemal centralnie cykl kołowy. Przedstawiony proces składa się z trzech haseł zapisanych odręcznie białymi, drukowanymi literami. Jedna strzałka prowadzi od położonego na górze napisu SZTUKA IDEI do hasła SZTUKA OBRAZÓW, skąd druga strzałka biegnie do hasła SZTUKA PRZEDMIOTÓW; trzecia strzałka zamyka cykl, łącząc pierwszy napis z ostatnim. Pod wykresem umieszczona została tytułowa nazwa: ROTACJA POSTACI SZTUKI. W lewym górnym rogu kompozycji znajduje się biały napis bezszeryfowym fontem komputerowym: „Andrzej Kostołowski, Wykresy, 1970-2011”.

Praca należy do tworzonego od lat 70. cyklu Diagramy (1970-2012), w którym Andrzej Kostołowski porusza problematykę związaną m.in. z oryginalnością sztuki, relacją artysty i odbiorcy czy różnymi zjawiskami art-worldu. Diagramy pozwalają przejrzyście objaśnić daną kwestię w formie wizualnej i są ważnym elementem jego wykładów z zakresu teorii sztuki. Jak pisze Daria Milecka, każdy diagram jego autorstwa to „swoisty traktat, a jego esencja jest podana wizualnie. Diagramy te mogą istnieć autonomicznie, bez konieczności towarzyszącego tekstu, można je odczytywać jako czystej postaci rysunki czy  szkice. Można o nich mówić używając kategorii typowo plastycznych, jak linia, forma, przestrzeń, kompozycja, kolor, a nawet bryła”. Autor zajmuje się także badaniem miejsca diagramów w kulturze, czego efektem jest publikacja Wykresy i sztuka (Wybór zagadnień) wydana w 2016 roku.

Wersja z czarnym wykresem na białym tle została pokazana na wystawie zbiorowej „Diagram. Jerzemu Ludwińskiemu” (Galeria Działań, Warszawa, wernisaż: 21.12.2010; Galeria Sztuki Wozownia, Toruń, 12.–24.04.2011; MCSW Elektrownia, Radom, 20.05.–12.06.2011).

Karolina Dzimira-Zarzycka