Filozofia pokojówki, z cyklu Diagramy

Filozofia pokojówki, z cyklu Diagramy

diagram; druk cyfrowy; papier; 100,3 x 70,3 cm
nr inw. DTZSP/797; zakup 2017

Filozofia pokojówki Andrzeja Kostołowskiego przedstawia biały diagram na jednolitym czarnym tle. Poniżej znajduje się odręczny podpis białymi, drukowanymi literami: FILOZOFIA POKOJÓWKI CZYLI KRÓTKA HISTORIA SENSU.

Cykl – przedstawiony na wykresie o kształcie kwadratu – składa się z czterech haseł wpisanych w prostokątne pola: w lewym górnym rogu pojawia się słowo ZNALEZIONE, a następnie (zgodnie z ruchem wskazówek zegara): ZABRUDZONE, OCZYSZCZONE, DAROWANE. Każde dwa sąsiednie pola łączą dwie białe strzałki o przerywanym promieniu (wyznaczającym jednocześnie bok wykresu-kwadratu) oraz przeciwnym zwrocie. Dodatkowo każde pole połączone jest z przeciwległym polem analogicznymi parami strzałek. Powstałe w ten sposób linie krzyżują się wewnątrz kwadratu, pokrywając się z przekątnymi.

Praca należy do tworzonego od lat 70. cyklu Diagramy (1970-2012), w którym Andrzej Kostołowski porusza problematykę związaną m.in. z oryginalnością sztuki, relacją artysty i odbiorcy czy różnymi zjawiskami art-worldu. Diagramy pozwalają przejrzyście objaśnić daną kwestię w formie wizualnej i są ważnym elementem jego wykładów z zakresu teorii sztuki. Jak pisze Daria Milecka, każdy diagram jego autorstwa to „swoisty traktat, a jego esencja jest podana wizualnie. Diagramy te mogą istnieć autonomicznie, bez konieczności towarzyszącego tekstu, można je odczytywać jako czystej postaci rysunki czy  szkice. Można o nich mówić używając kategorii typowo plastycznych, jak linia, forma, przestrzeń, kompozycja, kolor, a nawet bryła”. Autor zajmuje się także badaniem miejsca diagramów w kulturze, czego efektem jest publikacja Wykresy i sztuka (Wybór zagadnień) wydana w 2016 roku.

Karolina Dzimira-Zarzycka