Flectamus genua, z cyklu Relikty dolnośląskie

Flectamus genua, z cyklu Relikty dolnośląskie

obraz; olej, płótno; 140,3 x 100 x 2,2 cm
nr inw. DTZSP/787; zakup 2017

 Kamil Moskowczenko od 2011 roku tworzy malarski cykl Relikty dolnośląskie, powtarzając w swoich pracach charakterystyczny motyw – zarys rozłożonego płasko ornatu (szaty liturgicznej), z łukowatym wycięciem na głowę, ukośnie zarysowanymi ramionami i owalnym zamknięciem dołu. Obraz olejny Flectamus genua powstał w 2014 roku. Przedstawiony na nim „ornat” jest lekko obrócony w lewo względem osi, a jego kolor odcina się wyraźnie od tła. Tło obrazu jest szare, a zarys rdzawoczerwonej szaty liturgicznej wypełnia pięć poziomych rzędów nieregularnych plam: mniejszych i kolistych oraz większych, o bardziej „rozlanej” formie. Wszystkie są ciemnobrązowe o jaśniejszym, rdzawobeżowym centrum i przypominają rozrastającą się rdzę lub pleśń rozkładającą materiał. 

„Grzyby są też przyczyną rozpadu szat liturgicznych w niemal opuszczonym kościele w Lesicy, one stały się pretekstem do namalowania obrazów Relikty dolnośląskie, w których przestrzeń pojęć i przedmiotów sakralnych jest degradowana siłą zapomnienia tak samo jak manufaktury i pałace”– wyjaśnił artysta w autorskim komentarzu. Podobną tematykę Moskowczenko podejmuje od 2011 roku w ramach projektu artystyczno-badawczego Silesium, tworzonego przez wrocławskich artystów związanych z Akademią Sztuk Pięknych i poświęconego reinterpretacji historycznej i kulturowej kondycji Dolnego Śląska przy pomocy współczesnych środków artystycznych.

Powtarzający się motyw szat liturgicznych oraz źródło inspiracji wskazane przez artystę naprowadzają na interpretację związaną z symboliką sakralną, metafizyką, duchowością, a także problemem przemijania, przeszłości, unicestwienia. Warstwę znaczeniową dzieł pogłębiają tropy zawarte w tytułach, nawiązujące m.in. do łacińskiego tekstu mszy świętej oraz młodopolskiej poezji.

Karolina Dzimira-Zarzycka

Dzieła artysty