Projekty rysunkowe

Projekty rysunkowe

praca na papierze; flamaster, długopis, ołówek; papier; 3 elementy, 78,9 x 54,1 x 3,3 cm (w ramie) każdy
nr inw. DTZSP/774/1-3, dar Aliny Jurkiewicz-Malugi 2016

Projekty rysunkowe Zdzisława Jurkiewicza oprócz tego że stanowią klasyczny notatnik artystyczny, konstruują obraz postaci twórcy jako człowieka wszechstronnego, którego sztuka ulegała wielu przemianom i przeformułowaniom pod wpływem namysłu i bezustannych poszukiwań właściwej formy. Kompozycja projektów rysunkowych w zbiorach DTZSP jest zbiorem zapisków związanych z rysunkami i cyklami malarskimi (m.in. „Continua”, „Kształty ciągłości”), obliczeń matematycznych, ale także swoistymi naukowymi rozważaniami na temat geometrii obrazu/podobrazia, relacji dwuwymiarowości przedstawienia z przestrzenią, możliwości i zachowania figury oraz tła. Poszczególne notatki jawią się jako traktaty na temat różnych zagadnień w sztuce, zajmujących artystę nieustająco, które znajdywały swój finał w postaci ostatecznych prac.

Jurkiewicz był z wykształcenia architektem, w projektach ujawnia się więc jego „politechniczne” zaplecze. Jednocześnie był pasjonatem matematyki, kosmologii, fotografii, pisał wiersze. Fascynował się materią malarstwa, metafizyką smugi farby, w pewnym momencie porzucił dzieło sztuki rozumiane jako obiekt estetyczny. Notatki, rysunki, fotografie pełniły rolę świadków procesu twórczego. Właściwym dziełem była niematerialna idea, istniejąca nie tylko w materialnym rezultacie pracy (który był wyłącznie narzędziem najwłaściwszym w danej chwili to uchwycenia myśli), a także w „komentarzach” do samego procesu twórczego, które stanowią m.in. prezentowane projekty.

Alicja Dobrzaniecka