Kontinuum C-N

Kontinuum C-N

obraz, płótno; akryl; 93,5 x 252,2 x 2,2 cm
nr inw. DTZSP/754, zakup 2016

Praca należy do cyklu „Continua”, w którym Zdzisław Jurkiewicz rozwijał podjęte we wcześniejszym czasie rozważania nad kwestią ciągłości oraz eliminacji podziału na figurę i tło. Pod koniec lat 60., jako efekt minimalizowania palety barw, artysta ograniczył stosowanie kolorów do czerwonego i niebieskiego, które wyrażały biegunowość ciepła i chłodu. „Trzeba było dokonać jakiegoś wyboru - mówił po latach artysta - z czegoś zrezygnować, więc uznałem, że nie będą to czerwona i zielona jako barwy dopełniające, tylko czerwona i niebieska: czerwień jako biegun ciepła i błękit jako chłód". W obrazach z cyklu „Continua” artysta tworzył kompozycje, w których figura (wyrażona w czerwieni i błękicie) była obecna jako pochodna wstęgi Möbiusa - taśmy skręconej o 180°, następnie złączonej końcami „na odwrót”, czyli powierzchni jednostronnej, dwuwymiarowej, istniejącej w trójwymiarowej przestrzeni. Zachwianie tradycyjnym podziałem na tło i figurę sprawiało, że to pierwsze nie stanowiło opozycji dla obiektu; samo w sobie było formą, a oba pojęcia przenikały się wzajemnie.

Seria jest zapowiedzią późniejszych cykli „Obrazy ostateczne”, „Kształt ciągłości” oraz rysunkowych i przestrzennych wizji „figur niemożliwych”.

Alicja Dobrzaniecka