Between

Between

obiekt szklany: bezbarwne szkło, serigrafia/papier; 52 × 35 × 10 cm
nr inw. DTZSP/738; dar Autorki 2015

Between Marzeny Krzemińskiej-Baluch to obiekt szklano-graficzny w kształcie pionowej kolumny (fragmentu walca) z półkolistym wykrojem na całej wysokości. Forma ta składa się ze scalonych, zmultiplikowanych warstw poziomych. W półprzezroczystym szkle zanurzone są nieregularnie ułożone fragmenty grafik wykonanych w technice serigrafii (sitodruku) na papierze. Czarne, linearne, organiczne zarysy przypominają pancerzyki owadów lub nieokreślonych podwodnych stworzeń.

Praca powstała we wczesnej fazie twórczości autorki, kiedy Krzemińska-Baluch tworzyła kompozycje łączące te dwie dziedziny: szkło artystyczne i grafikę warsztatową. Z jednej strony szkło stawało się efektowną przestrzenią do wyeksponowania grafik, z drugiej – grafiki zdawały się niekiedy pełnić rolę raczej dekoracyjną, podrzędną wobec szklanej formy.

 

Karolina Dzimira-Zarzycka

Dzieła artysty