Harbour

Harbour

instalacja; szkło, plik dźwiękowy; fusing; wym. 120 x 120 x 48 cm (całość); 50,3 x 45,9 x 4,7; 50,3 x 46,5 x 4,9; 8 kamieni: 4 x 6 x 2,5 cm każdy
nr inw. DTZSP/737/a-d, zakup 2015

Dzieła artysty