Harbour

Harbour

instalacja; szkło, plik dźwiękowy; fusing; wym. 120 x 120 x 48 cm (całość); 50,3 x 45,9 x 4,7; 50,3 x 46,5 x 4,9; 8 kamieni: 4 x 6 x 2,5 cm każdy
nr inw. DTZSP/737/a-d, zakup 2015

Praca Marzeny Krzemińskiej-Baluch Harbour składa się dwóch niemal kwadratowych szklanych płyt oraz ośmiu czarnych, gładkich form-kamieni. Płyty eksponowane są na ścianie, powieszone obok siebie, po lewej biała, po prawej czarna; kamienie ułożone nierównomiernie na podłodze poniżej. Tafle mają podobną fakturę: u góry siatkę pęknięć, fałd i wybrzuszeń, która niżej przekształcająca się w półkoliste załamania o nieregularnym rytmie. W dolnej strefie spod wierzchniej warstwy koloru widoczne są negatywowe plamy – pod bielą ukazuje się czerń, pod czernią biel.

Jak zaznacza autorka, prace z tego cyklu powstały pod wpływem podróży do Szkocji i są silnie inspirowane obserwacją tamtejszego wybrzeża oraz próbą odtworzenia tych wrażeń za pomocą szkła artystycznego. W organicznej formie szklanych tafli dostrzec więc można nawiązanie do ruchu morskich fal, struktury kamienistych plaż i żłobień pozostawianych przez wiatr.

„Wykonywałam wiele prób i modeli prac, które próbowałam uformować za pomocą wiatru-powietrza. Efektem poszukiwań był cykl prac Harbour (Przystań), nawiązujący do przystani rybackiej w Lybster, miejsca, które wspominam i przeobrażam do dziś” – pisała Krzemińska-Baluch w katalogu towarzyszącym jej wystawie indywidualnej „Ucieczka po chwile samotności” w Galerii SiC! BWA Wrocław (2018), dodając: „Większości moich prac towarzyszy kolorystyka neutralna, podkreślająca liryczny charakter obiektów i jednocześnie oddająca pewnego rodzaju nastrój odosobnienia”.

 

Karolina Dzimira-Zarzycka

Dzieła artysty

Powiązane

DEPENDENCJE
  • 25.09.2022 - Aktualności
  • DEPENDENCJE
  • Dzieła z kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych
    13.10–14.11.2022
DEPENDENCJE
  • 06.11.2022 - Wystawy
  • DEPENDENCJE
  • Dzieła z kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych
    13.10–14.11.2022