Bio-art

Bio-art

nr inw. DTZSP/200/a-u, zakup 2012

Dzieła artysty