Sztuka konsumpcyjna

Sztuka konsumpcyjna

film 16 mm, kopia cyfrowa, czarno-biały,
bez dźwięku, 7 min 49 s
nr inw. DTZSP/523; zakup 2008

Dzieła artysty

Powiązane

Sygnał / Sygnal
  • Wystawy
  • Sygnał / Sygnal
  • Wystawa prac zakupionych do kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w roku 2005

    8.12.2005—4.01.2006
BOX — II Odsłona