Sztuka konsumpcyjna

Sztuka konsumpcyjna
film 16 mm, kopia cyfrowa, kolor, bez dźwięku, 5 min 47 s
nr inw. DTZSP/963; zakup 2005

Dzieła artysty

Powiązane

BOX — II Odsłona
Sygnał / Sygnal
  • Wystawy
  • Sygnał / Sygnal
  • Wystawa prac zakupionych do kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w roku 2005

    8.12.2005—4.01.2006