Circles & Squares

Circles & Squares

22-kanałowa wideoinstalacja: 22 filmy wideo,
czarno-biały i kolorowy found footage, bez dźwięku,
1 min w pętli każdy, ed. 2/3 + 2 AP
praca powstała na zamówienie „A Horsecross
Comission for Treshold Artspace, Perth, Scotland”
nr inw. DTZSP/865; zakup 2009

Instalacja Circles & Squares z 2009 roku to zestaw krótkich sekwencji wideo przeznaczonych do jednoczesnego odtwarzania na 22 monitorach zamontowanych w poziomej linii. Każda z sekwencji przedstawia kółka i kwadraty przegrane ze starych kopii filmowych. Większość dawnych filmów jest w swoisty sposób ocechowana ręką anonimowych laborantów, którzy na każdej kopii filmowej stawiali tajemnicze kółka i kwadraty, nienależące do filmu, ale będące informacjami dla operatorów obsługujących projektory kinowe (stanowiące sygnał synchronizacji dla kolejnej szpuli z taśmą filmową wyświetlaną z kabiny projekcyjnej). Te dziś już bezużyteczne znaki należą jednak trwale do historii kina – są nadal powielane wraz z filmami na niezliczonych płytach DVD. Dokonując wydobycia, skondensowania i powiększenia owych znaków graficznych, Krenz buduje abstrakcyjną, a jednocześnie konkretną formę w duchu kina absolutnego lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku. Twórca, z określonej materii filmowej, marginalnej i usługowej – bo choć skopiowanej z taśmy filmowej to do sztuki filmowej nieprzynależnej – formuje rozbudowany fryz pulsujących obrazów wideo.

Piotr Krajewski