Prawdopodobny skutek wstrząsu

Prawdopodobny skutek wstrząsu

film wideo: kolor, bez dźwięku, 7 min 56 s, ed. 1/5
nr inw. DTZSP/126; zakup 2006

Zarówno pierwsze prace, takie jak: Ogień jest lepszy od nożyczek (1990), Źle / Nieźle / Dobrze / B ardzo źle (1992-1993), Mechaniczny kurczak ginie od pęknięcia balonu (1990), Światło gasi światło (1994), jak również późniejsze Rzeczy (2002) czy Źle, źle (z elementem piękna) (2005) to wyraz trwających przez lata poszukiwań, opartych na tym samym niezwykle nośnym paradygmacie. Bliskość kamery, obiektywizm i jednocześnie ironia sterylnej sytuacji, jedność miejsca oraz brak znamion upływającego czasu sprawiają, iż trudno je podzielić na stare i nowe. Oglądane w cyklu prace ujawniają wiele aspektów, których nie widać od razu w poszczególnych filmach, a które w sąsiedztwie innych doznają istotnego wzmocnienia. W przypadku Krenza trudno niekiedy mówić o pracach wcześniejszych i późniejszych, gdyż oglądane dziś, tworzą spontanicznie napięcia sensów między zapisami zrealizowanymi w różnych okresach, co czyni z nich jedno z najbardziej frapujących współczesnych działań in progress.

Piotr Krajewski