Moje wideomasochizmy

Moje wideomasochizmy
5 fotografii barwnych, 50 × 60 cm każda
film wideo Moje wideomasochizmy, 1989, kolor, dźwięk,
4 min 6 s; produkcja Galeria Wymiany
nr inw. DTZSP/131/1–6; zakup 2006

Powiązane

Tożsamość
  • 01.02.2007 - Wystawy
  • Tożsamość
  • Druga prezentacja stale powiększanej kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych

    14.02—15.04.2007