Dokumentacja filmowa akcji przed Galerią BWA Awangarda

Dokumentacja filmowa akcji przed Galerią BWA Awangarda

12 plików źródłowych wideo, kolor, bez dźwięku,
łączny czas trwania: 2 godz. 26 min 50 s
nr inw. DTZSP/903; dar Autora 2010

W zbiorach Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych znajduje się również materiał filmowy powstały w czasie przygotowań do wystawy AFTERPARTY w BWA Awangarda we Wrocławiu w 2009 roku. Są to rejestracje akcji przeprowadzanych przed budynkiem galerii z udziałem przypadkowych przechodniów. Arti Grabowski, ustawiając kamerę wewnątrz galeryjnej witryny, odwrócił perspektywę obserwacji – polem artystycznej gry i przedmiotem zainteresowania staje się ulica, a punktem obserwacji – galeryjne okno wystawowe. W statycznym kadrze, obejmującym fragment ruchliwej ulicy, twórca pojawia się z różnymi rekwizytami. Raz jest to czerwony dywan, którym przykrywa chodnik i przenosi przez niego napotkanych ludzi. Innym razem to płyn do mycia okien i ścierka, dzięki którym wciela się w rolę pracownika myjącego galeryjne okna, angażującego gapiów do pomocy. Jeszcze innym razem staje się krytykiem instytucji, agitującym napotkanych przechodniów do obrzucania witryn galerii jajami, w które się uprzednio zaopatrzył. Grabowski odgrywa także rolę kolportera ulotek, sędziego siatkarskiego meczu, odbijającego piłkę o szybę, i gapia, wpatrującego się uporczywie w obiektyw kamery. Występuje z dmuchanym balonem na głowie (znanym z akcji Przerwa obiadowa, 2009 i Performances polowe – Uniesienia, 2009) i prezentowanymi do kamery kartkami, na których wypisał różne hasła (m.in. „Nie zasłaniaj”, „Stój!”, „Nie patrz za siebie”, „Jesteś na zewnątrz”, „Obaj stoimy po tej samej stronie”), stanowiące swoisty komentarz do relacji artysty z instytucją i widzem.

Patrycja Sikora

Dzieła artysty