Left Over. Syntagma III

Left Over. Syntagma III

c-print, 103 × 80 cm, ed. 6/25 + 5
nr inw. dtzSp 962; zakup 2011

Prace fotograficzne VALIE EXPORT w kolekcji dolnośląskiej Zachęty są reprodukcjami klatek filmowych z materiałów nakręconych do filmów Interrupted Line (1972), Syntagma (1983), Die Praxis der Liebe (1984). Dwa pierwsze filmy także znajdują się w zbiorach DTZSP. Natomiast Die Praxis der Liebe jest pełnometrażowym obrazem fabularnym, prezentowanym m.in na Festiwalu Filmowym w Berlinie w 1985 roku, gdzie został nominowany do Nagrody Złotego Niedźwiedzia. Reprodukcje charakterystycznych kadrów filmowych mają zazwyczaj swoje określone funkcje dokumentacyjne i ekspozycyjne. Stanowią o identyfikacji dzieła w mediach drukowanych (katalogach czy informatorach), natomiast na wystawach są sygnałem pracy, której z powodu niedostatku sprzętu projekcyjnego lub braku wystarczającej przestrzeni nie można pokazać. Ze względu na autonomiczne wartości obrazu mogą też funkcjonować jako samodzielne dzieła. W naszym przypadku multiplikowane reprodukcje klatek taśmy filmowej przedstawiają motywy kluczowe dla twórczości artystki, dotyczące funkcji postrzegania, fantazmatycznego spojrzenia oraz widzialności kobiecego ciała w domenie publicznej. Left overs, pomimo bliskiego podobieństwa (to fragmenty tych samych ujęć), nie są jednak reprodukcjami kadrów prezentowanych przez VALIE EXPORT filmów, lecz ścinkami montażowymi z archiwum artystki, które odrzucone zostały w finalnych wersjach utworów. Konceptualna w swej istocie praca nawiązuje do wczesnej problematyki „Expanded Cinema” – ze względu na refleksję nad naturą utworu kinematograficznego, w którym kontinuum rzeczywistości filmowanej konfrontuje się z nieciągłością materialnego nośnika – taśmy celuloidowej, a w rezultacie – z „nienaturalnym”, nieciągłym w stosunku do rzeczywistości przebiegiem narracji filmowej. W tym sensie „ścinki” zostają wydobyte ze szczelin w czasoprzestrzennym kontinuum obrazu kinematograficznego.

Dorota Monkiewicz

Dzieła artysty